გამოიწერეთ ბიულეტენი

მანქანების დაზიანების ტიპები აშშ-ში: კლასიფიკაცია და რისკები

მანქანების დაზიანების ტიპები აშშ-ში: კლასიფიკაცია და რისკები

Columbus უკვე 10 წელი ეხმარება თავის  კლიენტებს აშშ-დან გარბენით ავტომანქანების მიწოდებაში.  ამერიკულ ავტობაზარზე დაგროვილი მდიდარი გამოცდილება აძლევს კომპანიის სპეციალისტებს შესაძლებლობას ზუსტად შეაფასოს ამერიკულ სადაზღვევო აუქციონებზე გამოტანილი ავტომობილისთვის მიყენებული ზიანი. ჩვეულებრივ, მათი შეფასება ემთხვევა Copart, IAAI ან Manheim-ის სავაჭრო მოედნების დაზიანების კლასიფიკაციას. მაგრამ პროფესიონალების რამდენიმე შენიშვნა და რჩევა ზედმეტი არ იქნება.

Front End – "წინა/გარე ნაწილი". ჩვეულებრივ, ასეთი ტიპის დაზიანებები არის დაბრკოლებასთან ან ტრანსპორტთან შეჯახების შედეგი. როგორც წესი, ამ დროს ზიანდება საკიდი მოწყობილობები, ოპტიკა, შესაძლოა მცირე დეფექტები (მონატეხი, ნაკაწრები) წინა ნაწილში. ძლიერი დარტყმისას შეიძლება დაზიანდეს მანქანის ლონჟერონები და ძრავა.

Columbus-ის რჩევა: მნიშვნელოვანია ყველა რისკის გამორიცხვა. Columbus-ის მენეჯერები დაგეხმარებიან ავტომობილის დამატებითი ტექნიკური დათვალიერების პირდაპირ აშშ-ში ჩატარებაში და შეავსებენ მას ფოტო ანგარიშით.

Rear End – "უკანა ნაწილი". ძარას დეფექტები ტიპი, რომელიც, როგორც წესი მიღებულია უკან მიმავალ ტრანსპორტთან ანდა უკუსვლით მოძრაობისას დაბრკოლებასთან შეჯახებისას. 

Columbus-ის რჩევა: ჩვენი კომპანიის სპეციალისტები ხშირად ურჩევენ კლიენტებს ავტომობილის Rear-ის ტიპის დეფექტებით შეძენას, ვინაიდან მათი აღდგენის ღირებულება არ არის მარალი, ხოლო შეკეთება საკმაოდ მარტივია.

Side – "გვერდითა, გვერდიდან".  სხვა მანქანების მონაწილეობით საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის ტიპიური შედეგი, ჩვეულებრივ - სატრანსპორტო ნაკადში. აშშ-დან ყველაზე ხშირად ჩამოჰყავთ ავტომანქანები ასეთი დეფექტებით. ძირითადად რემონტი დაკავშირებულია საკიდი მოწყობილობების შეცვლასთან და/ან შეზუსტების სამუშაოებთან.

Columbus-ის რჩევა: გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენი კომპანია გირჩევთ ტექნიკური მომსახურების სადგურზე შემოწმებული ავტომანქანების რეომეტრს, ვინაიდან სადგურები დაინტერესებულნი არიან შემდგომ შეკვეთებში და ყველა სამუშაო სრულდება სკურპულოზურად და დროულად. რემონტის კონტროლს ახდენენ Columbus-ის სპეციალისტები.

All Over – "ყველგან".  დაზიანებების ტიპი, რომელიც მოითხოვს ძარას სამუშაოებს ან, თუკი ძალიან გაგიმართლებთ - კოსმეტიკურ სამუშაოებს. ამის მიუხედავად ძარას ელემენტების უმეტესი ნაწილი მოითხოვს კვალიფიციურ რემონტს, რაც ზრდის აღდგენის ღირებულებას.  

Columbus-ის რჩევა: შეიძინეთ ავტომობილები ისეთი დაზიანებით შეიძლება მხოლოდ სპეციალისტების დახმარებით. ზუსტი დიაგნოსტიკა არის გაუთვალისწინებელი ხარჯების თავიდან აცილების ერთადერთი გარანტია. ხანდახან გარეგნულად უმნიშვნელო დაზიანების უკან იმალება სერიოზული პრობლემა! 

Hail – "სეტყვა". ასე აღნიშნავენ ბუნებრივი სტიქიით, სეტყვით მიყენებულ ზიანს. როგორც წესი, საუბარია რამდენიმე მცირე ზომის შენატყლეჟზე, მაგრამ ხანდახან საუბარია დამსხვრეული მინების შეცვლასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან ზიანზე, რომლის შეძენაც შეიძლება სოლიდური თანხა დაჯდეს.

Columbus-ის რჩევა: ჩვენი კომპანიის მომსახურებით სარგებლობით თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ სათადარიგო ნაწილები მაქსიმალურად შემცირებულ ფასად აშშ-ში ან სხვა ქვეყნების საწყობებში, სადაც წარმოდგენილია კომპანია Columbus.

Top Roof – "სახურავი, ავტომობილის ზედა ნაწილი". დაზიანებები ასეთი აღნიშვნით ხშირად ჩნდება ზემოდან განხორციელებული დარტყმის შემდეგ, რაც შეიძლება გამოწვეულ იქნას სახურავზე/კაპოტზე დაცემული საგანი ან გაბარიტული ტრანსპორტი. 

Columbus-ის რჩევა: მნიშვნელოვანი დაზიანების აღმოფხვრა შესაძლებელია მხოლოდ სახურავის სრული გამოცვლის შემთხვევაში. ჩვენ არ გირჩევთ ასეთი პრობლემის მქონე ლოტების შეძენას (თუკი ეს არ არის უშუალოდ კლიენტის სურვილი).

Normal Wear – "ბუნებრივი ცვეთა". ასე აღნიშნავენ ავტომობილებს დიდი გარბენით. ვინაიდან მანქანის ექსპლუატაცია ხდებოდა აშშ-ში, სადაც გზები შესანიშნავ მდგომარეობაშია, ასეთი ვარიანტის არჩევა შესაძლებელია.

Columbus-ის რჩევა: მაგრამ მაინც, ჩვენ გირჩევთ ასეთი ავტომობილების შეძენას მხოლოდ მათი ისტორიის სპეციალიზებულ ამერიკულ მონაცემთა ბაზებში ყოველმხრივი შემოწმების შემდეგ (მაგალითად, CARFAX). " Columbus" დაგეხმარებათ სიმბოლურ ფასად ასეთი შემოწმების ორგანიზებაში.

Vandalism – "ვანდალიზმი". ეს სიტყვა არ საჭიროებს თარგმანს, საუბარია მესამე პირების მიერ ავტომობილისთვის ზიანის მიყენების შესახებ. ვანდალების არამართლზომიერი ქმედებების ყველაზე ხშირი შედეგი ტრანსპორტის მიმართ: წარწერები მარკერით, გახვრეტილი და გაჭრილი საბურავები, დამსხვრეული მინები, ნაკაწრები ძარაზე და ა. შ.

Columbus-ის რჩევა: თუ დაზიანებები შემოიფარგლება ნაკაწრებით და წარწერებით - ეს ყველაზე უარესი ვარიანტი ნამდვილად არ არის. სამღებრო სამუშაოები საქართველოში უფრო იაფია ვიდრე აშშ-ში.

VP-Replaced VIN  – "შეცვლილია VIN-ნომერი". არაკეთილსინდისიერ მოქალაქეებთან დაკავშირებული პრობლემების კიდევ ერთი აღგვნიშნა. ამჯერად - ავტომობილის ძირითადი კოდის გადაკეთება ან შეცვლა. ხანდახან VIN-ნომერს თავიდან "ტვიფრავენ", ხანდახან ჭრიან ძარაში სხვა მანქანის ნომერს, ხანდახან კი - მალავენ დეფექტს მიღმა. 

Columbus-ის რჩევა: ლოტები ამ კატეგორიაში გამოდგება მხოლოდ სათადარიგო ნაწილებად, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კი შესაძლებელია საბაჟო გაფორმებასთან დაკავშირებული პრობლემები. დაჟინებით გირჩევთ არ შეიძინოთ მსგავსი ავტომობილი.

Missing/Alerted VIN – " VIN-კოდი დამახინჯებულია/არ აღინიშნება". ქმედებები თავად მეტყველებენ, მათი შედეგია VIN კოდის შემოწმების შეუძლებლობა. 

Columbus-ის რჩევა: ჩვენ კატეგორიულად არ გირჩევთ ასეთი ავტომობილების შეძენას, რომელთა აღწერაშიც სახეზეა მსგავსი დახასიათება.

Water/Flood – "წყალი/წყალდიდობა". ასე უწოდებენ დაზიანებებს, რომლებიც წარმოიშვა სტიქიის ზემოქმედების შედეგად. სწორედ ის "დამხრჩვალი", რომელთა შეძენისას ცეცხლივით ეშინიათ. ნამდვილად, ეს არის მანქანები არაპროგნოზირებადი ბედით. წყლით დაზიანებული მავთულების ან მიკროსქემების შემთხვევაში შეიძლება ნებისმიერ მომენტში (საგანგებო შემთხვევიდან ხანგრძლივი დროის შემდეგადაც კი) მოკლე ჩართვა ან მწყობრიდან გამოსვლა მოხდეს. 

Columbus-ის რჩევა: ვინაიდან ამერიკაში ხშირად ხდება ქარიშხლები და წყალდიდობები, რეზიუმე  Water/Flood – არ არის იშვიათობა. ხანდახან "დამხრჩვალთა" შორის შესაძლებელია ღირებული ეგზემპლიარების შერჩევა. თუმცა, ყოველგვარი გარანტიების გარეშე.

Burn (engine, interior) – "გადამწვარი ძრავა/სალონი". ხანძარი შეიძლება მოხდეს ბუნებრივი მიზეზებით ან ცეცხლის წაკიდების შედეგად.  Copart ან Insurance-ის აუქციონებზე გამოტანილ ავტომობილებთან მომხდარი უბედურების ყველაზე ხშირი აღწერა.

Columbus-ის რჩევა: ზიანი ცეცხლისგან არის უმნიშვნელო, მაგრამ ხვდებიან ისეთი მანქანები, რომლებიც საერთოდ არ ღირს ყურადღებად. Columbus-ის სპეციალისტები გააანალიზებენ ლოტებს და გირჩევენ სწორ გადაწყვეტილებას.

Biohazard/Chemical – "ბიოლოგიური/ ქიმიური საფრთხე".  ზიანის სახეობა, რომელიც, როგორც წესი, დაკავშირებულია სალონში გარეშე სუნების წარმოქმნასთან. არასასიამოვნო სუნის მიზეზი ძალიან მრავალფეროვანია - მკვდარი თაგვიდან დაღვრილ სამშენებლო საღებავამდე ან ბენზინამდე. 

Columbus-ის რჩევა: თუ თქვენ არ ხართ ზედმეტად მგრძნობიარე სუნების მიმართ, მსგავსი ლოტები იმსახურებენ ყურადღებას. ამასთანავე თანამედროვე ავტოკოსმეტიკა სასწაულს ახდენს.

Mechanical – "მექანიკური". აგრეგატების ძირითადი კვანძების დაზიანებები. Engine damage ან Transmission damage – ყველაზე რთული დეფექტებია.

Columbus-ის რჩევა: შეიძინეთ ასეთი ავტომობილები მხოლოდ აგრეგატების სრული გამოცვლის ღირებულების დაანგარიშების შემდეგ. შეგახსენებთ, მათი შეძენა (მათ შორის, მეორადის) შეუძლია Columbus-ს.

Minor dents/scratches – "უმნიშვნელო ჩანაჭყლეტი /ნაკაწრი). ეს უფრო ლაქსაღებავის, ვიდრე ძარის დაზიანებებია. ბორდიურზე დაჯახების, სუპერმარკეტთან ურიკასთან შეჯახების ან სხვა უმნიშვნელო შემთხვევების შედეგები.

Columbus-ის რჩევა: უნდა გესმოდეთ, რომ ისეთი სავაჭრო მოედნები, როგორიცაა Copart, არ აგზავნიან ავტომობილს ბორტზე რამდენიმე უმნიშვნელო ნაკაწრის გამო იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც საუბარია აშშ-ზე, სადაც უფრო მარტივია მანქანის გაყიდვა ვიდრე მისი შეკეთება. ხშირად წვრილმან დაზიანებების მიღმა გადამყიდველები მალავენ ეგრეთ წოდებულ «თოჯინებს», ანუ მანქანებს, რომლებიც მხოლოდ ოდნავ არის აღდგენილი საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შემდეგ. ნაკაწრით ავტომობილის შეძენას ჩვენ გირჩევთ მხოლოდ მისი მომსახურების ისტორიის დეტალური შესწავლის შემდეგ.

Partial/Incomplete Repair – "ნაწილობრივი ან დაუსრულებელი აღდგენა ". ეს ერთგვარი ვერდიქტია: ავტომობილის წინა მფლობელი ზარმაცია - დაიწყო მანქანის შეკეთება და არ დაასრულა.

Columbus-ის რჩევა: ხშირად მსგავსი წარწერა არის დამტვრეული ავტომობილის ნიშანი, რომელიც განმეორებით არის გამოტანილი აუქციონზე მსუბუქი კოსმეტიკური რემონტის შემდეგ. შეიძინეთ მხოლოდ Columbus-ის სპეციალისტებთან კონსულტაციის შემდეგ!

Rejected Repair – "უარყოფილი რემონტი".  როგორც წესი, საუბარია მანქანებზე, რომელთა აღდგენასაც ასრულებდა მზღვეველი ან დილერი. 

Columbus-ის რჩევა: ასეთი ლოტების შეძენას აქვს აზრი, მაგრამ მხოლოდ  Columbus-ის სპეციალისტების პროფესიული შეფასების შემდეგ.

Rollover – "გადატრიალება". "გადატრიალებული მანქანა" ძარას დარღვეული გეომეტრიით.

Columbus-ის რჩევა: არ გირჩევთ ასეთი "აკრობატების" შეძენას.

Stripped – "გახდილი". ვანდალიზმის ან სადაზღვევო აუქციონზე ავტომობილის ცალკეული ელემენტების დემონტაჟის შედეგი. 

Columbus-ის რჩევა: არ გირჩევთ ასეთი ავტომობილის შეძენას. ის შეიძლება გაიდოს სალონის, ჭერის საფარისა და რუკების გარეშე. რთულია ივარაუდოთ, თუ კიდევ რა ეკლება.

Undercarriage – "სავალი ნაწილი".  საკისარის მექანიკური და ზოგადად ავტომობილის ქვედა ნაწილის დაზიანების მქონე ავტომობილის აღნიშვნა. 

Columbus-ის რჩევა: სავალი ნაწილის დარტყმის შედეგების დიაგნოსტირება ძალიან რთულია, ამიტომ ასეთი "დამღას" მქონე ავტომობილების შეძენა მაქსიმალურ სიფრთხილეს მოითხოვს.  პრობლემური სავალი ნაწილის მქონე ავტომობილს შეიძლება ჰქონდეს დაზიანებული არამარტო შასი, არამედ ძრავა და გადაცემათა კოლოფი. უფრო საიმედოა ასეთ შენაძენზე უარის თქმა.

Recovered Thefts – "დაბრუნება გატაცების შემდეგ". აშშ-ში ავტომობილის გატაცების შემთხვევაში სადაზღვევო კომპანია ანაზღაურებს მფლობელს მიყენებულ ზიანს იმ მომენტამდე, სანამ პოლიცია იპოვის ავტომობილს. შემდეგ მანქანა გამოაქვთ გასაყიდად.

Columbus-ის რჩევა: არ არის ცუდი ვარიანტი. როგორც წესი, ასეთი ლოტები არ საჭიროებენ ძვირადღირებულ რემონტს და იყიდებიან გონივრულ ფასად. აუცილებლად უნდა შეამოწმოთ ავტომობილი ფარული დაზიანების საგანზე და დარწმუნდეთ, რომ მას აქვს გასაღების კომპლექტი.

(72)

დახურული ტელეგრამის კლუბი

საუკეთესო შეთავაზებები აშშ-ს ყველა ხელმისაწვდომი მანქანის აუქციონიდან.

იყავი პირველი, ვინც შეიტყო "ყველაზე ცხელი ლოტების" შესახებ ამერიკულ აუქციონებზე. ასობით დიდი გარიგება გელოდებათ! შემოუერთდი ჩვენს კლუბს!

 • BMW
 • VW
 • Ford
 • Mazda
 • Toyota
 • Honda
 • Lexus
 • Kia
 • Hyundai
 • Nissan
 • Mitsubishi
 • Chevrolet
 • Lincoln
 • Cadillac
 • Mercedes
 • Tesla
 • Audi
 • Opel
 • Alfa Romeo
 • Dodge